036ef0c02560c90b03d2fe9a905860d2,62,37.jpg

Dla rodziców

Strona główna ~~~~ Programy

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Oddział Przedszkolny

Przedział wiekowy/przedmiot

Nazwa programu

Autor

5-6 latki

 

„Wokół przedszkola” - program odpowiada założeniom

nowej podstawy programowej (z 14 lutego 2017 roku)

oraz wytycznym ustawowym, w myśl których program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości

dzieci, a jednocześnie treści edukacyjne mogą wykraczać poza zakres treści ustalonych w podstawie. Jest on przeznaczony do pracy
z dziećmi wszystkich grup wiekowych, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem dzieci
o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym także dzieci zdolnych. 

M. Kwaśniewska,  W. Żaba- Żabińska, J. Lendzion,              

Religia

„Kochamy Dobrego Boga” zgodny z podstawą programową z dnia 09 VI 2010

Komisja Wychowania

Katolickiego

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017r.

M. Bogucka,           D. Łoś

 

Klasy I-III

 

Przedmiot

klasa

Nazwa programu

Autor

Edukacja wczesnoszkolna

I, II, III

Program Edukacji Wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej 3 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

M. Kędra 

Język angielski

I, II, III

Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017.

M. Bogucka

Religia

I, II, III

„W drodze do Wieczernika” zgodny z podstawą programową z dnia 09 VI 2010

Komisja Wychowania Katolickiego

Język angielski

 

II, III

Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej I etap edukacyjny : klasy I-III szkoły podstawowej zgodny z podstawa programową z dnia 27sierpnia 2012r.

M. Szpotowicz

M. Szulc -Kurpas

Edukacja wczesnoszkolna

II, III

„Doświadczanie świata” Program nauczania dla I etapu kształcenia zgodny z podstawa programową z dnia 27sierpnia 2012r.

M. Kędra

 

Klasy IV-VIII

Przedmiot

klasa

Nazwa programu

Autorzy

Język polski

IV, V, VI, VII, VIII

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII zgodny
z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

J. Piasta-Siechowicz,             A. Łuczak,            

A. Murdzek,  

E. Prylińska

 

Matematyka

IV, V, VI, VII, VIII

Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

M. Braun,                       A. Mańkowska, M. Paszyńska

Język angielski

IV, V, VI, VII, VIII

Program nauczania języka angielskiego dla drugiego etapu edukacyjnego w klasach                 IV-VIII szkoły podstawowej zgodny  z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

K. Niedźwiedz

J. Sochaczewska-Kuleta

D. Wosińska

Historia

IV, V, VI, VII, VIII

Program nauczania historii w klasie 4-8 „Wczoraj i dziś” zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

T. Maćkowski

Wiedza o społeczeństwie

VIII

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie
w szkole podstawowej „Dziś i jutro”

B. Furman

Przyroda

IV

„Tajemnice przyrody” program nauczania przyrody w klasie 4 zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

M. Marko-Worłowska,                 J.Stawarz,                   F. Szlajfer

Plastyka

IV, V, VI, VII

„Do dzieła!” Program nauczania plastyki 
w klasach 4-7 zgodny z podstawą programową      z dn. 14 lutego 2017r.

J. Lukas,

K. Onak,

M. Ipczyńskla, N. Mrozkowiak

Informatyka

IV, V, VI

„Lubię to” Program nauczania informatyki 
w szkole podstawowej zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

M. Kęska

Informatyka

VII, VIII

„Lubię to!” Program nauczania informatyki
w szkole podstawowej zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

G. Koba

 

Technika

IV, V, VI

Program nauczania techniki w szkole podstawowej zgodny z podstawą programową       z dn. 14 lutego 2017r.

M. Łabecka

L. Łabecki

Religia

IV, V, VI

„Poznaję Boga i w Niego Wierzę” zgodnie             z podstawą programową z dnia 09 VI 2010r.

Komisja Wychowania Katolickiego

Biologia

V, VI, VII, VIII

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej – „Puls życia” zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

 

A. Zdziennicka

Geografia

V, VII, VI, VIII

Program nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa, zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

 

E. M. Tuz,

B. Dziedzic

Chemia

VII,VIII

Program nauczania chemii w szkole podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017r.

 

T. Kulawik

M. Litwin

Język niemiecki

VII, VIII

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

A. Kubicka

Fizyka

VII, VIII

„Świat fizyki” program nauczania zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017r.

B. Sagnowska

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

J. Słoma

Muzyka

IV, V, VI, VII

Muzyka – program nauczania muzyki w klasach IV - VII (II etap edukacji) zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r szkoły.

T. Wójcik

Plastyka

IV, V, VI, VII

Do dzieła” program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły Podstawowej - zgodny z podstawa programową z dnia 14 lutego 2017r.

J. Lukas,

K. Onak,

M. Ipczyńska,

N. Mrozkowiak

 

Religia

VII, VIII

„Pójść za Jezusem Chrystusem” zgodny z podstawą programową z dnia 09 VI 2010

Komisja Wychowania Katolickiego

 

Programy nauczania są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone. Są zgodne
z podstawą programową nauczania dla szkoły podstawowej.

Akty prawne w oparciu, o które dokonano analizy zgodności programu nauczania z podstawą programową:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.

Zestaw programów decyzją dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dnia 17.06.2019r. został dopuszczony do użytku szkolnego i przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żupawie.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 themes  Valid XHTML and CSS.