036ef0c02560c90b03d2fe9a905860d2,62,37.jpg

Przetargi

Strona główna ~~~~ Programy

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Oddział Przedszkolny

Przedział wiekowy/przedmiot

Nazwa programu

Autor

5-6 latki

„Nasze Przedszkole” Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci zgodny z podstawa programową z 14 lutego 2017r.

M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabińska

Religia

„Kochamy Dobrego Boga” zgodny z podstawą programową z dnia 09 VI 2010

Komisja Wychowania

Katolickiego

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017r.

M. Bogucka,           D. Łoś

 

Klasy I-III

 

Przedmiot

klasa

Nazwa programu

Autor

Edukacja wczesnoszkolna

I

Program Edukacji Wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej 3 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

 

Język angielski

I

Program nauczania języka angielskiego dla klas           1-3 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017.

M. Bogucka

Religia

I, II, III

„W drodze do Wieczernika” zgodny z podstawą programową z dnia 09 VI 2010

Komisja Wychowania Katolickiego

Język angielski

 

II, III

Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej I etap edukacyjny : klasy I-III szkoły podstawowej zgodny z podstawa programową z dnia 27sierpnia 2012r.

M. Szpotowicz

M. Szulc -Kurpas

Edukacja wczesnoszkolna

II, III

„Doświadczanie świata” Program nauczania dla I etapu kształcenia zgodny z podstawa programową z dnia 27sierpnia 2012r.

M. Kędra

Klasy IV-VI

Przedmiot

klasa

Nazwa programu

Autorzy

Język polski

IV, VII

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

J. Piasta-Siechowicz,             A. Łuczak,             A. Murdzek,   E. Prylińska

 

matematyka

IV, VII

Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

M. Braun,                       A. Mańkowska, M. Paszyńska

Język angielski

IV, VII

Program nauczania języka angielskiego dla drugiego etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

K. Niedźwiedz

J. Sochaczewska-Kuleta

D. Wosińska

Historia

IV, VII

Program nauczania historii w klasie 4-8 „Wczoraj i dziś” zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

T. Maćkowski

Przyroda

IV

„Tajemnice przyrody” program nauczania przyrody w klasie 4 zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

M. Marko-Worłowska,                 J.Stawarz,                   F. Szlajfer

Plastyka

IV, VII

„Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach 4-7 zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

J. Lukas,

K. Onak,

M. Ipczyńskla, N. Mrozkowiak

Informatyka

IV

„Lubię to” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

M. Kęska

Technika

IV

Program nauczania techniki w szkole podstawowej zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

M. Łabecka

L. Łabecki

Religia

IV, V, VI

„Poznaję Boga i w Niego Wierzę” zgodnie z podstawą programową z dnia 09 VI 2010r.

Komisja Wychowania Katolickiego

Język polski

V, VI

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej zgodny z podstawa programową z dnia 27 sierpnia 2012r.

 

A. Łuczak,               A. Murdzek

Historia i społeczeństwo

V, VI

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach 4-6 szkoły podstawowej zgodny z podstawa programową z dnia 27 sierpnia 2012r.

 

T. Maćkowski

Przyroda

V, VI

„Tajemnice przyrody”- Program nauczania przyrody w klasach 4-6 SP zgodny z podstawa programową z dnia 27sierpnia 2012r.

 

J. Golanko

Matematyka

V, VI

Program nauczania matematyka z kluczem zgodny z podstawa programową z dnia 27sierpnia 2012r.

M. Braun,                       A. Mańkowska, M. Paszyńska

Muzyka

IV, V, VI

Program nauczania muzyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej zgodny z podstawa programową z dnia 27sierpnia 2012r.

 

M. Gromek

G. Kilbach

Plastyka

V, VI

„Do dzieła” program nauczania plastyki w klasach 4-6 zgodny z podstawa programową z dnia 27 sierpnia 2012r.

 

J. Lukas

K. Onak

Zajęcia komputerowe

V, VI

„Lubię to” – Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 4-6 szkoły podstawowej zgodny z podstawa programową z dnia 27 sierpnia 2012r.

M. Kęska

 

 

Zajęcia techniczne

V, VI

„Jak to działa” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej zgodny z podstawa programową z dnia 27sierpnia 2012r.

L. Łabecki                       M.Łabecka

Język angielski

V, VI

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas IV-VI szkoły podstawowej II etap edukacyjny zgodny z podstawa programową z dnia 27sierpnia 2012r.

M. Ellis

A. Rak

Biologia

VII

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej – „Puls życia” zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

 

A. Zdzieńicka

Geografia

VII

Program nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa, zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

 

E. M. Tuz,

B. Dziedzic

Informatyka

VII

„Lubię to!”Program nauczania informatyki w szkole podstawowej zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

G. Koba

 

Chemia

VII

Program nauczania chemii w szkole podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017r.

 

T. Kulawik

M. Litwin

Język niemiecki

VII

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

A. Kubicka

Fizyka

VII

„Świat fizyki” program nauczania zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017r.

B. Sagnowska

Muzyka

VII

Muzyka – porogram nauczania muzyki dla klasy VII szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

T. Wójcik

Religia

VII

„Pójść za Jezusem” zgodny z podstawą programową z dnia 09 VI 2010

Komisja Wychowania Katolickiego

Programy nauczania są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone. Są zgodne z podstawą programową nauczania dla szkoły podstawowej.

Akty prawne w oparciu, o które dokonano analizy zgodności programu nauczania z podstawą programową:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 themes  Valid XHTML and CSS.