036ef0c02560c90b03d2fe9a905860d2,62,37.jpg

Dla rodziców

Strona główna ~~~~ Podręczniki

 


 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW - ROK SZKOLNY 2020/2021

            SZKOŁA  PODSTAWOWA IM. M. KONOPNICKIEJ W ŻUPAWIE

 

 

 

Oddział przedszkolny

Tytuł

Autor

Wydaw.

Nr podręczn.

Nowe przygody Olka i Ady

Anna Banaś, Marzena Kwiecień, Wiesława Żaba-Żabińska

MAC

Nr kat.: 890905

„Jesteśmy dziećmi Bożymi” podręcznik

 

Red. Ks.S. Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu

AZ-03-01/10-RA-1/11

 

 

KLASA I

 

RODZIC WYPOŻYCZA  PODRĘCZNIKI Z BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ .

Z WŁASNYCH  ŚRODKÓW  RODZIC  KUPUJE  PODRĘCZNIKI  DO PRZEDMIOTÓW NADOBOWIĄZKOWYCH – CZYLI RELIGII.

 

 

Przedmiot

 

 

Tytuł

 

 

Autor

 

 

Wydaw.

 

Nr podręczn.

Religia

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

 

Red. ks. Stanisław Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne i Drukarnia                    w Sandomierzu

AZ-11-01/10-KR-1/11

 

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

„Szkolni przyjaciele.” Podręcznik.  Klasa 1.”                    4 części + ćwiczenia   

E. Schumacher

I. Zarzycka

K. Preibisz-Wala

 

WSiP

813/1/2017

813/2/2017

Edukacja matematyczna

„Szkolni przyjaciele.” Matematyka. Podręcznik.  Klasa 1.”  2 części  + ćwiczenia   

J. Hanisz

WSiP

813/1/2017

813/2/2017

Język angielski

„New Engish Adwenture 1. Podręcznik + ćwiczenia

T. Lochowski, K.Bruni

 

PEARSON

819/1/2017

 

 

 

KLASA II

 

RODZIC WYPOŻYCZA  PODRĘCZNIKI Z BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ .

Z WŁASNYCH  ŚRODKÓW  RODZIC  KUPUJE  PODRĘCZNIKI  DO PRZEDMIOTÓW NADOBOWIĄZKOWYCH – CZYLI RELIGII

 

                   PRZEDMIOT

                                                TYTUŁ

                               AUTOR

                           WYDAW.

                                Nr podręcz.

Religia

„Kochamy Pana Jesusa” podręcznik

Red. ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawn. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

AZ-1-01/10

 

 

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza

„Szkolni przyjaciele.” Podręcznik.  Klasa 2.”                   

4 części + ćwiczenia   

E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala,               J. Hanisz

WSiP

813/3/2018

813/4/20183/20

Edukacja matematyczna

 

Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Podręcznik. Klasa 2. 2 części + ćwiczenia

E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala,             J. Hanisz

WSiP

813/3/2018

813/4/2018

Język angielski

New English Adventure – Poziom 2 + ćwiczenia

V. Lambert,               A. Worrall,                     A. Tkacz;

PEARSON

819/2/2018

 

KLASA III

RODZIC WYPOŻYCZA  PODRĘCZNIKI Z BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ .

Z WŁASNYCH  ŚRODKÓW  RODZIC  KUPUJE  PODRĘCZNIKI  DO PRZEDMIOTÓW NADOBOWIĄZKOWYCH – CZYLI RELIGII.

 

PRZEDMIOT

 

TYTUŁ

 

AUTOR

 

                        WYDAW.

 

 

Nr podręcz.

Edukacja wczesnoszkolna

 

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna  w klasie 3.  Podręcznik. Części 1-2. Matematyka. Podręcznik. Część 1

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna  w klasie 3.  Podręcznik. Części 3-4. Matematyka. Podręcznik. Część 2

E. Schumacher,    
I. Zarzycka,          
K. Preibisz-Wala,  
J. Hanisz

E. Schumacher,    

I. Zarzycka,          

K. Preibisz-Wala,   

J. Hanisz

WSiP

 

 

 

 

 

 

 

813/5/2019

 

 

 

 

 

 

 

813/6/2019

J. angielski

New English Adventure. Podręcznik. Poziom 3 + ćwiczenia

T.Lochowski,

A.Worrall,               A. Tkacz

 

Pearson

819/3/2019

Religia

„Jezusowa wspólnota serc” podręcznik

Red. ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawn. Diecezjalne              i Drukarnia            w Sandomierzu

AZ-13-01/1-2

 

 

  Klasa IV

RODZIC WYPOŻYCZA  PODRĘCZNIKI Z BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ .

Z WŁASNYCH  ŚRODKÓW  RODZIC  KUPUJE  PODRĘCZNIKI  DO PRZEDMIOTÓW NADOBOWIĄZKOWYCH – CZYLI RELIGII.

 

Podręcznik

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydaw.

Nr podręczn.

 

Religia

„Jestem chrześcijaninem” podręcznik                               

Red. ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawn. Diecezjalne           

i Drukarnia            w Sandomierzu

AZ-21-01/10-PO-1/11

Język polski

Między nami. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej   + ćwiczenia

A.Łuczak                                     A. Marudzek,

K. Krzemieniewska-Kleban      

                         GWO

                 867/1/2017

Język angielski

„Junior Explorer 4"+ ćwiczenia

J. Heath,                    

M. Crawford,                   

M. Mrozik,                              K. Kłopska

Nowa Era

                  837/1/2017

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 4. Podręcznik do historii   dla szkoły podstawowej

 B. Olszewska, W. Surdyk -Fertsch,                         G.Wojciechowski

                  Nowa Era

               877/1/2017

Przyroda

Tajemnice przyrody Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej + ćwiczenia

M. Marko-Worłowska,                 

J. Stawarz,                  

F. Szlajfer

                     Nowa Era

                     863/2017

Matematyka

Matematyka z kluczem. Klasa 4. Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej  2 części + ćwiczenia

M. Braun,                      

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

                        Nowa Era

                875/1/2017

Muzyka

„Muzyka”  Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

T. Wójcik

                         MAC

909/1/2017

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

J. Lukas                         

K. Onak

                          Nowa Era

                903/1/2017

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

M. Kęska

                    Nowa Era

                    847/1/2017

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

L. Łabecki                   

M. Łabecka

                         Nowa Era

                  295/1/2017

 

Klasa V

 

RODZIC WYPOŻYCZA  PODRĘCZNIKI Z BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ .

Z WŁASNYCH  ŚRODKÓW  RODZIC  KUPUJE  PODRĘCZNIKI  DO PRZEDMIOTÓW NADOBOWIĄZKOWYCH – CZYLI RELIGII.

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydaw.

Nr podręczn.

Religia

„Wierzę w Boga”” podręcznik    + zeszyt ćwiczeń

Red. ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawn. Diecezjalne        i Drukarnia             wSandomierzu

RA-22-01/10-RA-3/13

Język polski

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej + ćwiczenia

A.Łuczak                                     A. Murdzek

                      GWO

                  867/2/2018

Język angielski

Junior Explorer Podręcznik do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej + ćwiczenia

J. Heath, 

M Crawford,                  

M. Mrozik,                      

K. Kłopska

 Nowa Era        

             837/2/2018

Historia                  

Wczoraj i dziś. Klasa V. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej      

G.Wojciechowski

                Nowa Era

   877/2/2018

Biologia

Puls życia. Klasa 5 Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

M. Sęktas,                        

J. Stawarz

                  Nowa Era

     844/1/2018

Geografia

Planeta Nowa Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej + ćwiczenia

F. Szlajfer,                     

Z. Zaniewicz,               

T. Rachwał,                      

R. Malarz

                     Nowa Era

                  906/1/2018

Matematyka

Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej  2 części + ćwiczenia

M. Braun                       

A. Mańkowska                

M. Paszyńska

                        Nowa Era

               875/2/2018

Muzyka

Muzyka. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

T. Wójcik

 

                          MAC

      909/2/2018

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej

J. Lukas                    

K. Onak

                        Nowa Era

               903/2/2018

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

M. Kęska

                         Nowa Era

                847/2/2018

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

L. Łabecki                      

M. Łabecka

                   Nowa Era

                295/2/2018

Klasa VI

 

RODZIC WYPOŻYCZA  PODRĘCZNIKI Z BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ .

Z WŁASNYCH  ŚRODKÓW  RODZIC  KUPUJE  PODRĘCZNIKI  DO PRZEDMIOTÓW NADOBOWIĄZKOWYCH – CZYLI RELIGII.

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydaw.

Nr podręczn.

Religia

„Uświęceni w Duchu Świętym” podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

Red. ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawn. Diecezjalne             i Drukarnia w Sandomierzu

                            AZ-23-01/1-5   

J. polski

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej + ćwiczenia

A.Łuczak, A.Murdzek

                       GWO

 

867/3/2019

                               J. angielski

Junior Explorer 6. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej                       + ćwiczenia

J. Heath,                      M. Crawford,           

M. Mrozik,             

J. Sochaczewska-Kuleta,                             K. Kłopska

  

 Nowa Era

     

837/3/2019

     

                   Historia                    

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

B. Olszewska,      

W. Surdyk-Fertsch,

G. Wojciechowski

 Nowa Era

         877/3/2019            

                    Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

J. Stawarz                    

                       Nowa Era

       844/2/2019

                  Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

T. Rachwał,                  R. Malarz,                       D. Szczypiński

Nowa Era

              906/2/2019

                  Matematyka

Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część 1. Część 2

M. Braun                          A. Mańkowska

M. Paszyńska

                         Nowa Era

          875/3/2019       

                       Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

J. Lukas,                        K. Onak

                      Nowa Era

                903/3/2018

                    Muzyka

Muzyka. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

T.Wójcik

                       MAC

        909/3/2019

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

M. Kęska

                    Nowa Era

             847/3/2018

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Ł.Łabecki                        M. Łabecka

Nowa Era

               295/3/2019

 

 

Klasa VII

 

RODZIC WYPOŻYCZA  PODRĘCZNIKI Z BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ .

Z WŁASNYCH  ŚRODKÓW  RODZIC  KUPUJE  PODRĘCZNIKI  DO PRZEDMIOTÓW NADOBOWIĄZKOWYCH – CZYLI RELIGII.

 

 

Przedmiot

 

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydaw.

 

Nr podręczn.

Religia

 

„Spotkanie ze słowem”. Klasa VII. Podręcznik do religii.

Red. ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawn .Diecezjalne              i Drukarnia               w Sandomierzu

AZ-31-01/10-RA-6/13

J. polski

„Między nami”.  Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej  + ćwiczenia

A. Łuczak

E. Prylińska

A. Suchowierska

R. Maszka

 

 

GWO

 

867/4/2017

J. angielski

Teen Explorer. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej    + ćwiczenia                                                                  

A. Bandis

D. Shotton  

 

 

 

Nowa Era

 

837/4/2017

J. niemiecki

 

Magnet 1 (2017). Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy VII-VIII (Klasa VII wg NPP) + ćwiczenia

Giorgio Motta

  LektorKlett

             788/1/2017

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii   dla klasy siódmej szkoły podstawowej                           

J.Kłaczkow              A. Łaszkiewicz      

S. Roszak

                         Nowa Era

       877/4/2017

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

M. Jefimow

 Nowa Era

 844/4/2017

Geografia

„Planeta nowa” Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej + ćwiczenia

R. Malarz

M. Szubert

                         Nowa Era

            906/3/2017

Matematyka

Matematyka z kluczem. Klasa 7. Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej 

M.Braun                       A. Mańkowska   

M. Paszyńska              J. Janowicz                 W. Babiański              E. Szmytkiewicz

K. Wej

                     Nowa Era

                      

                    875/4/2017

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

M. Ipczyńska              N. Mrozkowiak

                      Nowa Era

                   903/4/2017

Muzyka

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 7

 

T. Wójcik

MAC

W trakcie

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

G. Koba

                         Nowa Era

                 847/4/2017

Chemia

Chemia Nowej Ery Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

J. Kulawik                T. Kulawik               M. Litwin

                        Nowa Era

                 785/1/2017

Fizyka

Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7   + ćwiczenia

B. Sagnowska     

M. Rozenbajgier

R. Rozenbajgier

D. Szot-Gawlik

M. Godlewska

                         WSiP

                     821/1/2017

 

Klasa VIII

 

RODZIC WYPOŻYCZA  PODRĘCZNIKI Z BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ .

Z WŁASNYCH  ŚRODKÓW  RODZIC  KUPUJE  PODRĘCZNIKI  DO PRZEDMIOTÓW NADOBOWIĄZKOWYCH – CZYLI RELIGII.

 

 

Przedmiot

 

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydaw.

 

Nr podręczn.

Religia

 

„Aby nie ustać w drodze”. Podręcznik do religii dla klasy VIII.

Red. ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawn. Diecezjalne     i Drukarnia w Sandomierzu

AZ-32-01/10-RA-10/13

J. polski

„Między nami”.  Podręcznik do języka polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej 

A. Łuczak

E. Prylińska

K. Krzemieniewska- Kleban

A. Suchowierska

 

 

GWO

 

867/5/2018

J. angielski

Teen Explorer. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej    + ćwiczenia          

A. Bandis

D. Shotton  

 

 

 

Nowa Era

 837/5/2018

 

J. niemiecki

 

Magnet 2 (2017). Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy VII-VIII (Klasa VIII wg NPP)

+ ćwiczenia

Giorgio Motta

  LektorKlett

             788/2/2018

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 8 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

R. Śniegocki,                 

A. Zielińska

  Nowa Era

                877/5/2018

Biologia

Puls życia. Klasa 8 Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

B. Sągin,                        

A. Boczarowski,  

M. Sęktas

   Nowa Era

 844/3/2018

Geografia

Planeta Nowa Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej   + ćwiczenia

T. Rachwał,                   

D. Szczypiński

                         Nowa Era

            906/4/2018

Matematyka

Matematyka z kluczem. Klasa 8. Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej

M. Braun                      

A. Mańkowska              

M. Paszyńska             

J. Janowicz                      

W. Babiański             

E. Szmytkiewicz               

K. Wej

                     Nowa Era

    875/5/2018

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

I. Janicka,                       

A. Janicki,                       

A. Kucia-Maćkowska,                                 T. Maćkowski

                          Nowa Era

                   874/2017

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

 J. Słoma

                        Nowa Era

                  846/2017

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

G. Koba

                         Nowa Era

                 847/5/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

J. Kulawik               

T. Kulawik               

M. Litwin

                        Nowa Era

                 785/2/2018

Fizyka

Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 + ćwiczenia

B. Sagnowska     

                         WSiP

              821/2/2018

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żupawie

 

KLASA – „0”

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

Wychowanie przedszkolne

B. Gawrońska, E. Raczek, J. Dziejowska

Tropiciele – karty 1-4, roczne przygotowanie przedszkolne.

Tropiciele – zeszyt grafomotoryczny.

Tropiciele – Wyprawka plastyczna

Tropiciele – Wyprawka matematyczna

Wielka księga Tropicieli, roczne przygotowanie przedszkolne. Diagnoza przedszkola.

Wydawnictwo WSiP

 

2.

Religia

Red. Łabendowicz

„Jezus mnie kocha”

AVE

AZ-03-03/2-0

3.

j. angielski

K. Harper, M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska

„New Sparks Starter”

Oxford

 

KLASA – I

1.

Kształcenie zintegrowane

J. Brzózka,

A. Jasiocha,

K. Hamak,

K. Izbińska,

W. Went

Edukacja wczesnoszkolna „Nasze Razem w Szkole”

WSiP

484/2/2012

2.

Zajęcia komputerowe

Anna Kulesza

Zajęcia komputerowe „Razem w Szkole”

WSiP

 

518/1/2012

3.

Religia

Red. Łabendowicz

„W domu Bożym i rodzinie Jezusa”

AVE

AZ-11-01/1-5

4.

J. angielski

I. Kleban, M. Klebn

„New Hurray 1”

WSiP

64/1/2009

 

KLASA – II

1.

Kształcenie zintegrowane

J. Brzózka,

A. Jasiocha,

K. Hamak,

K. Izbińska,

W. Went

K. Glinka

Edukacja wczesnoszkolna „Nasze Razem w Szkole”

WSiP

88/3/2010

 

 

 

 

2.

Zajęcia komputerowe

D. Kręcisz, B. Lewandowska

Zajęcia komputerowe „Razem w Szkole”

WSiP

137/2/2010

 

3.

Religia

Red. Łabendowicz

„Bliscy Sercu Jezusa”

AVE

AZ-12-01/1-5

4.

J. angielski

I. Kleban, M. Kleban, M. Mrozik- Jadacka

„New Hurray 2”

WSiP

64/2/2009

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żupawie

 

KLASA – „0”

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

Wychowanie przedszkolne

B. Gawrońska, E. Raczek, J. Dziejowska

Tropiciele – karty 1-4, roczne przygotowanie przedszkolne.

Tropiciele – zeszyt grafomotoryczny.

Tropiciele – Wyprawka plastyczna

Tropiciele – Wyprawka matematyczna

Wielka księga Tropicieli, roczne przygotowanie przedszkolne. Diagnoza przedszkola.

Wydawnictwo WSiP

 

2.

Religia

Red. Łabendowicz

„Jezus mnie kocha”

AVE

AZ-03-03/2-0

3.

j. angielski

K. Harper, M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska

„New Sparks Starter”

Oxford

 

KLASA – I

1.

Kształcenie zintegrowane

J. Brzózka,

A. Jasiocha,

K. Hamak,

K. Izbińska,

W. Went

Edukacja wczesnoszkolna „Nasze Razem w Szkole”

WSiP

484/2/2012

2.

Zajęcia komputerowe

Anna Kulesza

Zajęcia komputerowe „Razem w Szkole”

WSiP

 

518/1/2012

3.

Religia

Red. Łabendowicz

„W domu Bożym i rodzinie Jezusa”

AVE

AZ-11-01/1-5

4.

J. angielski

I. Kleban, M. Klebn

„New Hurray 1”

WSiP

64/1/2009

 

KLASA – II

1.

Kształcenie zintegrowane

J. Brzózka,

A. Jasiocha,

K. Hamak,

K. Izbińska,

W. Went

K. Glinka

Edukacja wczesnoszkolna „Nasze Razem w Szkole”

WSiP

88/3/2010

 

 

 

 

2.

Zajęcia komputerowe

D. Kręcisz, B. Lewandowska

Zajęcia komputerowe „Razem w Szkole”

WSiP

137/2/2010

 

3.

Religia

Red. Łabendowicz

„Bliscy Sercu Jezusa”

AVE

AZ-12-01/1-5

4.

J. angielski

I. Kleban, M. Kleban, M. Mrozik- Jadacka

„New Hurray 2”

WSiP

64/2/2009

 

 

Klasa - III

1.

Kształcenie zintegrowane semestr I

J. Brzózka,

A. Jasiocha,

K. Hamak,

K. Izbińska,

K. Glinka

T. Panek

Edukacja wczesnoszkolna „Razem w Szkole”

WSiP

88/4/2010

2.

Kształcenie zintegrowane semestr II

K. Glinka,

K. Hamak,

K. Izbińska

J. Brzózka,

A. Jasiocha,

T. Panek

Edukacja polonistyczna i społeczna, Edukacja artystyczna

Edukacja przyrodnicza

Edukacja matematyczna

WSiP

88/5/2011

WSiP

88/5/2011

3.

 

Zajęcia komputerowe

D. Kręcisz, B. Lewandowska

Zajęcia komputerowe „Razem w Szkole”

WSiP

137/3/2011

4.

Religia

Red. Łabendowicz

„Jezusowa wspólnota serc”

AVE

AZ-13-01/1-5

5.

J. angielski

I. Kleban,

M. Kleban

Marta Mrozik-Jadacka

„New Hurray 3”

 

WSiP

64/3/2009

 

KLASA – VI

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

J. angielski

Jenny Dooley, Virginia Evans

„Welcome Frends 3”

podręcznik+ ćwiczenia

Express Publishing

88/08

2.

Religia

Red. Łabendowicz

„Uświęceni w Duchu Świętym”

AVE

RA-23-01/1-5

3.

J. niemiecki

Giorgio Motta,

E. Książek – Kempa,

E. Wieszczeczyńska

„Wir neu 1” + ćwiczenia

Wydawnictwo Lektorklett

442/1/2012

4.

J. polski

A. Łuczak,

A. Murdzek,

 

„Między nami”

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

245/03

5.

Historia

G. Wojciechowski

„Dzień dobry historio!”

Nowa Era

235/00

6.

Technika

Lech Łabecki

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 sp.

Nowa Era

295/2010

7.

Przyroda

D. Kamińska

W. Niedzielska

E. Tuz

„Mój Świat” Podręcznik do przyrody + ćwiczenia

Rożak

147/04

8.

Matematyka

 

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Matematyka 6. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

61/3/10/S

9.

Plastyka

A. Misio- Waś

W. Sygut

Podręcznik – Plastyka kl IV-VI „Lubię tworzyć”

Wydawnictwo MAC

52/04

 

 

KLASA – V

L.p

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

J. angielski

Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Shipton, Ewa Palczak

„Step In English 2” podręcznik + ćwiczenia

Oxford

302/2/2011

2.

Religia

 

Red. Łabendowicz

„Umiłowani w Jezusie Chrystusie”

AVE

RA-23-01/1-5

3.

J. polski

A. Łuczak, A. Murdzek

„Między nami” Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej

Gdańskie wydawnictwo Oświatowe

445/2/2013

4.

Historia i społeczeństwo

G. Wojciechowski

„Wczoraj i dziś” podręcznik

Nowa Era

443/2/2013

5.

Przyroda

J. Slósarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer

„Tajemnice przyrody”

Nowa Era

399/2/2013

6.

Plastyka

K. Łapot- Dzierwa, R. Małoszewski,

M. Śmigla

„Na ścieżkach wyobraźni” podręcznik

WSiP

550/2/2013

7.

Muzyka

T. Wójcik

„Muzyczny Świat” podręcznik + ćwiczenia

MACMAC

495/2/2013

8.

Zajęcia komputerowe

M. Gulgowski, J. Lipski

Komputerowe opowieści podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej z dopiskiem zgody z nową podstawa programową

Czarny kruk

271/2010

9.

Zajecia techniczne

L. Łabecki,

M. Łabecka

Jak to działa podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Nowa Era

295/2010

10.

Matematyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

 

Matematyka 5. (z plusem)Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej + ćwiczenia

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

340/2/2013

 

 

 

 

 

KLASA – IV

 

L.p

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

J. polski

A. Łuczak,

M. Murdzek

„Między nami” podręcznik

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

445/1/2012

2.

 

Historia i

społeczeństwo

G. Wojciechowski

„Wczoraj i dziś” podrecznik

Nowa Era

443/1/2012

3.

Plastyka

K. Łaptop- Dzierwa,

R. Małoszowski, M. Śmigla

„Na ścieżkach wyobraźni” podręcznik

WSiP

550/1/2012

4.

Muzyka

T. Wójcik

„Muzyczny Świat” podręcznik + ćwiczenia

Wydawnictwo MAC

495/1/2012

5.

J. angielski

Tim Falla, Paul A Davies

„Steps In english 1” podręcznik + ćwiczenia

Oxford

302/1/2010

6.

Przyroda

M. Marko – Warłowska,

F. Szlajfer,

J. Stawarz

„Tajemnice przyrody klasa 4”

Nowa Era

399/1/2011

7.

Zajęcia komputerowe

M. Gulgowski,

J. Lipski

„Komputerowe opowieści” Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawoej z dopiskiem zgodny z nową podstawą programową

Czarny Kruk

271/20102

8.

Zajęcia techniczne

L. Łacecki

M. Łabecka

„Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Nowa Era

295/2010

9.

Religia

Red. Łabendowicz

„Powołani przez Boga Ojca”

AVE

AZ-21-01/1-5

10.

Matematyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Matematyka 4. (z plusem) Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej + ćwiczenia

Gdańskie wydawnictwo Oświatowe

340/1/2011

 

 

 

 

 

 

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2013/2014

obowiązujących

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żupawie

 

 

L.p.

Przedmiot/ klasa

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Nr szkolny

1.

Wychowanie przedszkolne

Iwona Broda

Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego.

WSiP

P-4/1/2012

SP/1/0

2.

Religia

„O”

 

Program ogólnopolski dla przedszkola

AVE

AZ-0-03/2

SP/2/0

3.

Kształcenie zintegrowane

I-III

J. Brzózka, A. Jasiocha, K. Hamak, K. Izbińska, W. Went

Program kształcenia zintegrowanego „Razem w szkole”

WSiP

 

SP/3/I-III

4.

J. angielski

I-III

Teresa Siek - Piskozub

Program nauczania wczesnoszkolnego w klasach 1-3

WSiP

 

SP/4/I-III

5.

Religia

I-III

 

Program ogólnopolski klasa I-III „Jesteśmy dziećmi Bożymi”

AVE

AZ-1-01/1

SP/5/I-III

6.

J. polski

kl. IV-VI

A.Łuczak,

A. Murdzek

„Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

DKW-4014-37/01

SP/6/IV-VI

7.

J. polski

kl. IV-VI

A. Łuczak,

A. Murdzek

„Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nowa podstawa

SP/7/IV-VI

8.

Historia

kl. VI

G. Wojciechowski, W. Surdyk- Fertsch, B. Szeweluk- Wyrwa

„Dzień dobry historio! Historia i społeczeństwo”

Nowa Era

 

SP/8/VI

9.

Wychowanie fizyczne

Kl IV-VI

Alicja Romanowska

Autorski program wychowania fizycznego

 

DKW-4014-68/99

SP/9/IV-VI

 

10.

 

Technika

kl. VI

W. Bober, E. Królicka, D. Łazuchiewicz

Technika w klasach 4-6 szkoły podstawowej

WSiP

DKW-4014-221/99

SP/10/VI

11.

J. angielski

Kl. IV-V

Melanie Ellis, Anna Rak

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny

Oxford

 

SP/11/IV-V

12.

J. angielski

Kl. VI

M. Kębłowska

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

Express Publishing

DKOS-5002-35/06

SP/12/VI

13.

Plastyka

Kl VI

A. Ślusarz,

T. Wójcik

Program nauczania plastyki – muzyki w kl. IV-VI

Wydawnictwo MAC

 

SP/13/VI

14.

Historia i społeczeństwo

IV-V

T. Maćkowski

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Nowa Era

 

SP/14/IV-V

15.

Przyroda

kl. IV-V

M. Kłyś,

E. Sulejczak

Program bloku „Przyroda” dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Nowa Era

DKW-4014-165/99

 

SP/15/IV-V

16.

Przyroda

kl. VI

Maria i Michał Augustyniak

„Przyroda program nauczania przedmiotu blokowego w klasach IV-VI szkoły podstawowej”

 

Rożak

DKW-4014-49/99

SP/16/VI

17.

Muzyka

kl. IV-VI

T. Wójcik

Program nauczania muzyki „Muzyczny Świat” w klasach IV-VI

Wydawnictwo MAC

 

 

 

SP/17/IV-VI

18.

Zajęcia komputerowe

Kl. IV-V

M. Gulgowski,

J. Lipski

Komputerowe opowieści. Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Czarny Kruk

 

SP/18/IV-V

19.

Zajęcia techniczne

Kl. IV-V

L. Łabecki

Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Nowa Era

 

SP/19/IV-V

20.

Plastyka

kl. IV

 

K. Łapot – Dzierwa,

R. Małoszowski,

M. Śmigla

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Na ścieżkach wyobraźni”

WSiP

 

SP/20/IV

21.

Matematyka

IV-VI

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej)

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

DKOW-5002-37/08

SP/21/VI

22.

Religia

Red. Łabendowicz

Szkoła Podstawowa, klasa IV-VI Program ogólnopolski „Wezwani przez Boga”

AVE

AZ-2-01/1

SP/22/IV-VI

23.

J. niemiecki

Giorgio Motta, Ewa Wieszczeczy-ńska, Ewa Książek-Kempa

Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Lektorklett

DKOS 5002-5/03

SP/23/VI

 

 

 

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 themes  Valid XHTML and CSS.